11/21/2017

Десета седница Скупштине града Чачка

Десета седница Скупштине града Чачка На 10. седници Скупштине града Чачка, одржаној 25, 26, 30. и 31. јануара 2017. године, донето је: – Акциони план запошљавања […]
11/21/2017

Једанаеста седница Скупштине града Чачка

Једанаеста седница Скупштине града Чачка На 11. седници Скупштине града Чачка, одржаној 28. фебруара, 1, 2, 3. и 6. марта 2017. године, донето је и усвојено: […]
11/21/2017

Дванаеста седница Скупштине града Чачка

Дванаеста седница Скупштине града Чачка На 12. седници Скупштине града Чачка, одржаној 26, 27. и 28. априла 2017. године донето је: – Одлука о давању сагласности […]
11/21/2017

Тринаеста седница Скупштине града Чачка

Тринаеста седница Скупштине града Чачка На 13. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6, 7, 8, 9, 12,13. и 16. јуна 2017. године, донето је, размотрено и […]
11/21/2017

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка

Четрнаеста седница Скупштине града Чачка На 14. седници Скупштине града Чачка, одржаној 4, 5. и 6. јула 2017. године, донето је: – Пословник о раду Скупштине […]
11/21/2017

Петнаеста седница Скупштине града Чачка

Петнаеста седница Скупштине града Чачка На 15. седници Скупштине града Чачка, одржаној 6. 7, 8. и 11. септембра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено: – […]
11/21/2017

Шеснаеста седница Скупштине града Чачка

Шеснаеста седница Скупштине града Чачка На 16. седници Скупштине града Чачка, одржаној 24, 25. и 26. октобра 2017. године, донето је, размотрено и усвојено: – Одлука […]
11/20/2017

Председник скупштине Града Чачка