21 децембра, 2017

12/21/2017

Одборници о буџету, материјал у електронској форми

Поред буџета, на дневном реду су извештаји више јавних предузећа и установа, програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје Чачка […]
12/21/2017

Четрдесет осма седница градског Већа

На 48. седници Градског већа града Чачка одржаној 20. децембра 2017. године, дато је, размотрено, утврђенои донето: – Мишљење о предлогу да се дневни ред Скупштине […]