Правилници:

ПРАВИЛНИК  о критеријумима и поступку доделе средстава удружењима за реализовање Програма од јавног значаја
ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у граду Чачку
ПРАВИЛНИК о додели срестава за суфинансрирање пројеката за јавно информисање од локалног значаја
ПРАВИЛНИК о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама
ПРАВИЛНИК о остваривању права на бесплатан градски и приградски превоз
ПРАВИЛНИК о критеријумима за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2017. години

(обавештење) (образац)

ПРАВИЛНИК о помоћи за уклањање и ублажавање последица насталих природном или другом незгодом
ПРАВИЛНИК о новчаној помоћи за новорођену децу у 2017. години