Извештај о раду Градског већа усвојен је на седници Скупштине града Чачка одржаној 25. и 28. октобра 2011. године