Радна тела Градског већа

Жалбена комисија

Председник:

Биљана Ђуровић, дипломирани правник

Чланови:

Милка Вучковић, дипломирани правник
Наташа Поповић, дипломирани правник

2020. година

Решење о престанку дужности и именовању члана Жалбене комисије образоване Решењем Градског већа града Чачка број 06-272/2016-III од 22. децембра 2016. године

2019. година
Решење о престанку дужности и именовању председника Жалбене комисије образоване решењем Градског већа града Чачка број 06-272/2016- III од 22. децембра 2016. године.
2016. година
Решење о образовању Жалбене комисије.

Савет за безбедност саобраћаја

Председник:

Александар Петронијевић, дипломирани инжењер саобраћаја

Чланови:

Мирослав Вукосављевић, војни официр, члан Градског већа задужен за област праћења и унапређења безбедности
Драгојло Пртењак, дипломирани инжењер саобраћаја
Михаило Лаковић, дипломирани инжењер саобраћаја
Марко Гавриловић, дипломирани инжењер саобраћаја
Радосав Бошковић,начелник Оделјења Саобраћајне полиције у ПУ Чачак
Ната Ћаловић, дипломирани инжењер саобраћаја

Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за доделу средстава удружењима

Председник:

Радојица Гавриловић, дипл. инжењер пејзажне архитектуре, запослен у Градској управи за локални економски развој

Чланови:

Александар Максимовић, дипломирани инжењер агрономије, одборник Скупштине града
Милица Дачић, дипломирани правник, одборник Скупштине града
Драган Николић, диоломирани биолог, запослен у Градској управи за локални економски развој
Весна Павловић, дипломирани инжењер агрономије, запослена у Градској управи за локални економски развој
Милјана Шарковић, специјалиста струковни економиста, запослена у Градској управи за друштвене делатности
Вера Брковић Романдић, дипломирани економиста, запослена у Градској управи за финансије

Комисија за спорт

Председник:

Владан Милић, доктор ветеринарске медицине, помоћник Градоначелника за област друштвених делатности

Чланови:

Владимир Словић, струковни инжењер, одборник Скупштине града
Ивана Вукајловић, мастер професор спорта и физичког васпитања, одборник Скупштине града
Немања Трнавац, дипломирани професор физичке културе, члан Градског већа задужен за област спорта и туризма
Владимир Гојгић, дипломирани правник, запослен у Градској управи за локални економски развој
Драган Шулубурић, економиста
Горан Павловић, фудбалски тренер

Комисија за доделу средстава црквама и верским заједницама

Председник:

Милан Бојовић, дипломирани економиста, помоћник градоначелника града Чачка за област месне самоуправе и инфраструктуру

Чланови:

Никола Наумовић, дипломирани менаџер у бизнису, одборник Скупштине града
Дејан Рашић, дипломирани инжењер архитектуре, запослен у Градској управи за урбанизам
Игор Кривокапић, дипломирани инжењег грађевине, запослен у Градској управи за инспекцијски надзор
Ивана Васојевић дипломирани инжењер архитектуре, запослена у Градској управи за урбанизам

Комисија за пословни простор

Председник:

Мирослав Петковић, дипломирани правник, секретар Скупштине града

Чланови:

Анђелка Новаковић, дипломирани економиста, члан Градског већа
Милица Миливојевић, дипломирани правник, запослена у Градској управи за урбанизам

Комисија за пословни простор који користе месне заједнице

Председник:

Вељко Неговановић, дипломирани политиколог, члан Градског већа задужен за област имовине

Чланови:

Милан Бојовић, дипломирани економиста, помоћник Градоначелника за област месне самоуправе и инфрастуктуру
Саша Јовановић, дипломирани економиста, запослен у Градској управи за финансије
Љубиша Милосавлјевић, дипломирани правник, запослен у Градској управи за опште и заједничке послове
Дарко Зорнић, дипломирани инжењер архитектуре, запослен у Градској управи за урбанизам

Преговарачки тим за учешће у преговарању за закључивање колективних уговора за јавна предузећа и јавне службе

Руководилац:

Небојша Бежанић, дипломирани правник, начелник Градске управе за опште и заједничке послове

Чланови:

Владан Милић, доктор ветеринарске медицине, помоћник Градоначелника за област друштвених делатности
Драгомир Шипетић, дипломирани економиста, члан Градског већа