Материјал за 07. седницу градског Већа града Чачка

ПРЕУЗМИТЕ Материјал за 07. седницу градског Већа спакован у архиву са следећег линка: Материјал за 07. седницу Скупштине града

Шеста седница Градског већа града Чачка

На 6. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. новембра 2020. године, утврђено је и донето: – Предлог Решења о давању на коришћење пословне зграде на […]

Пета седница Градског већа града Чачка

На 5. седници Градског већа града Чачка, одржаној 19. октобра 2020. године, размотрено је, усвојено, утврђено и донето: – Амандман на Предлог Одлуке о изменама и […]

Четврта седница Градског већа

На 4. седници Градског већа града Чачка, одржаној 13. октобра 2020. године, утврђено је, размотрено, усвојено, донето и расписано: – Предлог Одлуке о изменама и допунама […]

Трећа седница Градског већа града Чачка

На 3. седници Градског већа града Чачка, одржаној 2. октобра 2020. године, утврђено је,усвојено и донето: – Предлог Плана детаљне регулације за реконструкцију далековода 110 кв […]

Друга седница Градског већа града Чачка

На 2. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. септембра 2020. године, утврђено је,усвојено и донето: – Предлог одлуке о образовању Градског штаба за ванредне ситуације […]

Прва седница Градског већа града Чачка

На 1. седници Градског већа града Чачка, одржаној 4. септембра 2020. године, донето је, размотрен, усвојено и утврђено: – Решење о задужењима чланова Градског већа за […]

89. седница Градског већа

На 89. седници Градског већа града Чачка, одржаној 31. јула 2019. године, размотрено је, усвојено и донето: – Извештај о извршењу буџета града Чачка за период […]

88. седница Градског већа

На 88. седници Градског већа града Чачка, одржаној 17. јула 2019. године, донето је, утврђено, донето, размотрено и усвојено: – Програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног […]

87. седница Градског већа

На 87. седници Градског већа града Чачка, одржаној 18. јуна 2019. године, размотрено је, усвојено, утврдјено и донето: – Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја Завршног […]